EN | IT | RO
EN | IT | RO
Electroceramica

ANUNȚ DE PRESĂ
Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Finalizarea proiectului de investiții
„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. ELECTROCERAMICA S.A.”
Cod SMIS 115844
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –


S.C. ELECTROCERAMICA S.A., cu sediul în Municipiul Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, cod poștal 401112, județul Cluj, România și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 14.05.2019 contractul de finanțare nr. 4261/14.05.2019, în valoare totală de 4.756.614,19 lei.

Obiectivul general al proiectului este accesarea pieței naționale și internaționale a consumatorilor de izolatori din rășină epoxidică, prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea activității de producție la nivelul întreprinderii. Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente performante, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și angajarea de persoane din categorii defavorizate. Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană defavorizată, și menținerea lui. Astfel proiectul contribuie la creșterea numărului de salariați în zonă și la reducerea în acest fel a numărului de șomeri, creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea economică.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a fost implementat în perioada de 10.01.2017 – 30.06.2021, în Municipiul Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, cod poștal 401112, județul Cluj, România.

Valoarea totală a proiectului este de 4.756.614,19 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.463.427,52 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 2.093.913,39 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 369.514,13 lei.

POR 2014–2020 este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

S.C. ELECTROCERAMICA S.A.

CONSTANTIN ASPRESCU

Administrator

Municipiul Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, cod poștal 401112, județul Cluj, România

Tel. 0725-226.030, E-mail: constantin.asprescu@electroceramica.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru Informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României